2019

2019:01 Patrik Gustafsson Gillbrand Nävekvarn. Kungstorp 2:4 mfl, Tunabergs socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2019:02 Ingeborg Svensson Malmköping-Flen. Grinda 2:9, Malma-Lundby 1:21, Talja 1:8 mfl. Flens kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2019:03 Ingeborg Svensson Näveån. L1983:3871/Tunaberg 323:1, Kungstorp 2:4, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2019:04 Patrik Gustafsson Gillbrand Gaestaskogen. Fornlämningarna Österåker 110 (L1982:7416), 114 (L1982:7458), 125 (L1982:7465), 127 (L1982:7471) & 130 (L1982:8107), Forsby 2:50, Österåker socken, Vingåkers kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning.
2019:05  Lars Norberg Önsta 2:8 & del av 2:4, samt del av Husby-Rekarne 3:75, Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2019:06
Bilaga 7
Lars Norberg Hyndevad. Borsöknatorp 2:1, Närsjö 1:78, Ryningsberg 2:1 mfl, Gillberga & Eskilstuna socknar, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2019:07 Lars Norberg Återställda gravar vid Rösäng. Fornlämning L1982:6941 (Lunda 284), Rösäng 3:1, Lunda socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning i form av återställning
2019:08 Patrik Gustafsson Gillbrand Slagglager vid Näveån. Fornlämning L1983:3871/Tunaberg 323:1, Kungstorp 2:4 mfl, Tunabergs socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2019:09 Patrik Gustafsson Gillbrand Vingåker-Lyttersta (Bogården). Fastigheterna Bogården 2:1, Sävstaholm 7:2 & Ullevi 1:6, Västra Vingåkers socken, Vingåkers kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2019:09. Nyköping.
2019:10 Lars Norberg Fornlämning L1985:8099 (Eskilstuna 551:1), Kälby 1:1, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2019:11 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning L1983:4243/Tunaberg 105:1, inom fastigheterna Ytterbostugan
2:14 & 2:16, Tunabergs socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2019:12 Lars Norberg Strängstorp. Floda-Nästorp 4:16 mfl, Floda socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2019:13 Lars Norberg Väderbrunn. Fornlämning L1985:2189 (Bergshammar 75:1) Väderbrunn 1:11, Bergshammars socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2019:14 Lars Norberg Hedens soldattorp. Fornlämning L1982:8511 (Stora Malm 350), Lövåsen 3:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2019:15 Ingeborg Svensson Fiberschakt på Selaön. Ytterselö & Överselö socknar, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2019:15. Nyköping.
2019:16 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning L1985:9492, fastigheten Strömhult 1:2, Gåsinge-Dillnäs socken, Gnesta kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2019:16. Nyköping.
2019:17 Lars Norberg Domarringen vid Trekanten Fornlämning L1984:5106 (Lilla Malma 18:1), Malmköping 2:2, Lilla Malma socken, Flens kommun, Södermanlands län. Återställning. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2019:17. Nyköping.
2019:18 Lars Norberg Fornlämning 1982:1475 (Nyköping 605), fastigheten Oppeby Gård 1:1, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2019:18. Nyköping.
2019:19 Patrik Gustafsson Gillbrand Återbäran. Fornlämning L1984:6709/Nyköping 231:1, Väster 1:1, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2019:19. Nyköping.
2019:20 Patrik Gustafsson Gillbrand Djulö backar. Fornlämning L1982:7169/Katrineholm 53, Djulö 2:3, Katrineholms socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2019:20. Nyköping.