VÄLKOMMEN

Vi  har en mångårig erfarenhet av kulturmiljöarbete i form av uppdragsarkeologi och produktion av underlag inför detaljplaner och olika former av  exploateringar.

Sörmlands Arkeologi AB utför även vård av fornlämningsmiljöer, producerar skylt- och informationsmaterial och en hel del annat.

Hos oss står kunskap och förmedling alltid i fokus!

Vill du veta mer?