PUBLIKATIONER

Här kan du ta del av rapporter från våra undersökningar.
Rapporterna publiceras årsvis .

2015
2016
2017

2018
2019
2020
2021

(eller fäll ner rullgardinen  under Publikationer i menyraden ovan)