2017

Ladda ned rapporter genom att klicka på länkarna.

 2017:01 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning 231:1, Flickskolan 7 & 12, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
 2017:02 Lars Norberg Polisen. Fornlämning Strängnäs 231:1, Polisen 1, 2 & 3, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
 2017:03 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning Ärla 6:1, Tummelsta 2:23 & Tummelsta S:2, Ärla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
 2017:04 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning Gåsinge-Dillnäs 30:1, Avla 4:3, Gåsinge-Dillnäs socken, Gnesta kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2017:05 Lars Norberg Fornlämning Jäder 39:1-2 mfl, Mora 2:11, Jäders socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Kartering av fornlämningsmiljö.
 2017:06 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning 49:1, Komministern 12, Apotekaren 3 & Malmköping 2:17, Lilla Malma socken, Flens kommun, Södermanlands län. Boplats, tidigneolitikum. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
 2017:07 Ingeborg Svensson Fornlämning Västerljung 2:1, Björke 9:1, Västerljung socken, Trosa kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
 2017:08 Patrik Gustafsson Gillbrand Fastigheten Mörtbol 2:3, gården Fall, Björkviks socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
 2017:09  Lars Norberg Gorsinge torp. Fornlämning Strängnäs 354:1 & 241:1-2, Gorsinge 1:1, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
 2017:10 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning Tunaberg 159:1, fastigheten Ålbäck 1:2, Tunabergs socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
 2017:11 Patrik Gustafsson Gillbrand Skogsängen. Fastigheten Vilsta 2:1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
 2017:12  Lars Norberg Fornlämning Eskilstuna 554:1, Svärdsliljan 1, Eskilstuna stad & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
 2017:13 Patrik Gustafsson Gillbrand Stenvikshöjden & Jogersö, Oxelösunds socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
 2017:14  Lars Norberg En härd vid Sigurdsristningen. Fornlämning Jäder 125:2, Sundbyholm 2:1, Jäders socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
 2017:15 Ingeborg Svensson Ostlänken bibanan. Delen Hagnesta-Nyköping, Helgona & Svärta socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologiska utredning etapp 2.
 2017:16 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning Frustuna 71:1, Hållsta 1:2, Frustuna socken, Gnesta kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av skadedokumentation och återställning.
 2017:17  Lars Norberg Fornlämning Lilla Malma 19:1, Malmköping 2:2, Lilla Malma socken, Flens kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av återställning.
 2017:18 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning Åker 350:1, Åker 9:1, Åker socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning.
 2017:19 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning Östra Vingåker 38:1, Krämbol 1:6 & 1:8, Östra Vingåkers socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning.
 2017:20 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning Nyköping 231:1, Hotellet 26, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.