2018

2018:01 Ingeborg Svensson Oxelö gård. Flädern 3 & del av Oxelö 7:50, Oxelösunds stad & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2018:02 Lars Norberg Södra Husby 5:36, Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanlands
län. Arkeologisk utredning.
2018:03 Lars Norberg Arnö 1:12, 1:60 & del av 1:3, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2018:04 Lars Norberg Strängnäs 3:1, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2018:05 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning 231:1, Väster 1:1, Västra Trädgårdsgatan, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning.
2018:06
Bilaga 11
Lars Norberg Hallingstorp & Östmanstorp. Fornlämning Strängnäs 354:1, Gorsinge 1:1, Strängnäs socken & kommun,
Södermanlands län. Arkeologisk undersökning.
2018:07 Lars Norberg Landsvägsgatan, Malmköping, Lilla Malma socken, Flens kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2018:08 Ingeborg Svensson Fornlämningarna Ytterselö 147:1-2, 148:1, 150:1-2, 152:1, 153:1, 192:1 &
198:1, Ytterselö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning och särskild åtgärd i form av
arkeologisk kontroll.
2018:09 Patrik Gustafsson Gillbrand Kapellberget. Fornlämning Nyköping 231:1, Hotellet 26, Nyköpings socken & kommun,
Södermanlands län. Arkeologisk undersökning.
2018:10 Ingeborg Svensson Gamla Spånga. Fornlämning Råby-Rönö 2:1 & 142, Spånga 2:1 & 2:7, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2018:11 Patrik Gustafsson Gillbrand Nävekvarn till Bränn-Ekeby. Schaktningsövervakning inom fornlämningar och fornlämningsområden inför ombyggnation av kraftledning ML 814 från länsgränsen nordväst om Nävekvarn till Minninge i Bergshammars, Nyköpings och Tunabergs socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2018:12 Patrik Gustafsson Gillbrand Banningeslätten. Eriksberg 1:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning
2018:13 Lars Norberg Fornlämning Trosa-Vagnhärad 683, Södra Husby 5:36, Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2018:14 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning 231:1, Hotellet 15, 26 & Väster 1:1, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2018:15 Lars Norberg Vreta. Fornlämningarna Husby-Rekarne 124:1 & 230, Husby-Vreta 1:75, Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2018:16 Lars Norberg Fornlämning Strängnäs 314:1, Kyrkberget 11 & 12, Strängnäs stad & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning undersökning i form av schaktningsövervakning.
2018:17 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning 231:1, Slottsvakten 3 & Väster 1:1, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2018:18 Lars Norberg Fornlämningarna L1984:7706, L1984:7667, L1984:7042 & L1984:6960 (Nyköping 5:1, 340:1, 340:2 & 340:3), inom del av fastigheterna Oppeby Gård 1:1, 1:2 & Skolan 2, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2018:19 Lars Norberg Fornlämning L1984:6592 (Mariefred 21:1), Sjömannen 1, Mariefreds stad, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2018:20 Lars Norberg & Ingeborg Svensson Härads kyrkby. Härads kyrkby 6:7, Härads socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2018:21 Patrik Gustafsson Gillbrand Rättstjänaren & Sågaren. Fornlämning Nyköping 231:1 (L1984:6709), Rättstjänaren 9, Sågaren 6 & 9, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.