2020

Klicka på rapportnumret så kommer du till arkivkortet för respektive rapport.
Där hittar du rapporten som en nedladdningsbar pdf längst ned på sidan.

2020:01Patrik Gustafsson Gillbrand Bergshammar. Bergshammar 13:1, Bergshammar socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2020:02Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning L1984:868/Helgona 55:1, fastigheten Helgona-Broby 1:1, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av återställning
2020:03Ingeborg SvenssonFornlämningarna L1983:9105 & L1982:1829, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
2020:04Lars NorbergSvartkällan. Fornlämning L2019:1896, Hyndevad 21:1 & Kälby 1:1, Gillberga & Eskilstuna socknar, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2020:05Lars NorbergEn lycka i Forsåker. Fornlämning L2019:535 & fornlämningsområdet till L1983:3349 (Åker 66:1), Åkers socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.