2020

Klicka på rapportnumret så kommer du till arkivkortet för respektive rapport.
Där hittar du rapporten som en nedladdningsbar pdf längst ned på sidan.

2020:01Patrik Gustafsson GillbrandBergshammar. Bergshammar 13:1, Bergshammar socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2020:02Patrik Gustafsson GillbrandFornlämning L1984:868/Helgona 55:1, fastigheten Helgona-Broby 1:1, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av återställning
2020:03Ingeborg SvenssonFornlämningarna L1983:9105 & L1982:1829, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
2020:04Lars NorbergSvartkällan. Fornlämning L2019:1896, Hyndevad 21:1 & Kälby 1:1, Gillberga & Eskilstuna socknar, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2020:05Lars NorbergEn lycka i Forsåker. Fornlämning L2019:535 & fornlämningsområdet till L1983:3349 (Åker 66:1), Åkers socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2020:06Lars NorbergBorsökna 1:180, Gillberga socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2020:07Patrik Gustafsson GillbrandFornlämningarna L1982:6935 &L1983:4243, fastigheterna Ytterbostugan 1:27 mfl, Tunabergs socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning & arkeologisk utredning.
2020:08Patrik Gustafsson GillbrandFornlämning L1984:5343, fastigheten Malmköping 2:17, Lilla Malma socken, Flens kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2020:09Patrik Gustafsson GillbrandFornlämning L1983:4243, fastigheten Ytterbostugan 2:13, Tunabergs socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2020:10Ingeborg SvenssonSolcellspark vid Näsbyholm. Eldsund 7:1, Härads socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2020:11Lars NorbergHusby. Husby-Rekarne 3:20, Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2020:12Patrik Gustafsson GillbrandKvarts vid dalens ände. L1982:1452 & L1982:8563, Jönåkers Häradsallmänning S:2 & Lindalen 1:1, Lunda socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning.
2020:13Lars NorbergFornlämningarna L1985:5870/Eskilstuna 202:1 & L1985:5871/Eskilstuna 202:3, Grönsta 2:30, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2020:14Lars NorbergHägnaden i Överhulla. Fornlämningarna L1983:8491/Österåker 35:1 & L1983:8925/Österåker 44:1, Målka 2:23, Österåkers socken, Vingåkers kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning i form av skadedokumentation.
2020:15Patrik Gustafsson GillbrandFornlämning L1984:6709, Lilla Strömgatan, fastigheten Öster 1:1, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2020:16Lars NorbergFornlämning L1982:8045 & fornlämningsområden till L1984:5900, L1984:5901, L1984:5902, L1984:5886, L1984:5887, L1984:6518, L1984:6520 & L1984:6519, Aspa S:1-2, Aspa 2:11, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2020:17Patrik Gustafsson GillbrandEn boplats vid Ottekil. Fornlämning L1982:7164/Björkvik 364:1, fastigheten Ottekil 4:15, Björkviks socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2020:18Ingeborg SvenssonFornlämningarna L1983:993 & L1983:571, Kolunda 2:4, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2020:19Lars NorbergFornlämningsområdet för L2020:1522, Helgarö 9:1, Helgarö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av arkeologisk kontroll & schaktningsövervakning.
2020:20Patrik Gustafsson GillbrandBaderskan. Fornlämning L1984:6592, Baderskan 1 & Mariefred 2:20, Mariefreds socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2020:21Lars NorbergFornlämning L1984:6592 (Mariefred 21:1), Sjömannen 1, Mariefreds stad, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2020:22Lars NorbergMunken. L1984:6592 & L1984:7189, Munken 12, Mariefreds socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.