2015

Ladda ned rapporter genom att klicka på länkarna.

2015:01 Lars Norberg Arkeologisk förundersökning inom Trosa-Vagnhärad 281:1, Handlanden 4, Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanlands län. Arkivrapport.
2015:02 Patrik Gustafsson Gillbrand Arkeologisk förundersökning inom fornlämning Svärta 16:1, fastigheterna Valsta 3:15, 3:52, 3:53, Svärta socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkivrapport.
2015:03 Lars Norberg Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämningsområdet för Fogdö 12:1, Kråktorp 1:5, Fogdö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkivrapport.
2015:04 Patrik Gustafsson Gillbrand Arkeologisk utredning för fyra detaljplaner i Katrineholms & Stora Malms socknar, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkivrapport.
2015:05 Patrik Gustafsson Gillbrand Kantorn. Fornlämning Mariefred 21:1, Kantorn 6, Mariefreds stad & socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2015:06 Patrik Gustafsson Gillbrand Arkeologisk övervakning av nedmontering av trappa tillhörande gravkammaren under koret i Överselö kyrka, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkivrapport.
2015:07 Patrik Gustafsson Gillbrand Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom gränsbestämt fornlämningsområde till Ytterselö 198:1, fastigheten Brunnsberg 4:2, Ytterselö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkivrapport.
2015:08 Patrik Gustafsson Gillbrand Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämningsområdet till Kjula 235, Harbylund 1:3, Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkivrapport.
2015:09 Lars Norberg Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i anslutning till Trosa-Vagnhärad 179:1, Överåda 3:1, Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanlands län. Arkivrapport.
2015:10 Patrik Gustafsson Gillbrand Arkeologisk undersökning i form av återställning av en skadad fornlämning, Kila 58:1, inom fastigheten Stavsjö 2:1, Kila socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkivrapport.
2015:11 Lars Norberg Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i anslutning till fornlämning 390, Fogdö prästgård 4:1, Fogdö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkivrapport.
2015:12 Lars Norberg Kvarnbacken. Fornlämning Strängnäs 314:1, Väderkvarnen 12, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2015:13 Ingeborg Svensson Södra Årby. Fornlämningarna Kärnbo 6:1, 57:1-2, 185:1, 187:1, 188:1-2, 262 & 264, Åkers-Järsta 10:4 & Stora Sundby 4:3. Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.