2016

Ladda ned rapporter genom att klicka på länkarna.

2016:01 Lars Norberg Gamla Trosa. Fornlämning Trosa-Vagnhärad 280:1, 178:1-3 & 179:1, Kroka 1:1 & Överåda 3:1, Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2016:02 Ingeborg Svensson Ostlänken Skavsta. Objekt 248, 251, 252, 253, 254, 255 & 392, delen Stigtomtavägen (väg 608)-Sjösa, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning etapp 2.
2016:03 Patrik Gustafsson Gillbrand Gustav Vasas kanonrondell. Fornlämning Nyköping 231:1 & Nyköping 64:1, Nyköpingshus 1, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2016:04 Lars Norberg Munkhagen. Fornlämning 21:1, Munkhagen 4, Mariefreds stad & socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2016:05 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning Ärla 5:1 & 5:3 (stensättningar), Tummelsta 2:34, Ärla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Arkivrapport.
2016:06 Patrik Gustafsson Gillbrand Skadade gravar vid Vik. Fornlämning Stigtomta 62:1, 63:1 & 167:1, fastigheten Vik 1:2, Stigtomta socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2016:07 Patrik Gustafsson Gillbrand Gripsholms ståthållarflygel. Fornlämning Kärnbo 38:1, Gripsholms slott 1:1, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2016:08 Patrik Gustafsson Gillbrand Fastigheten Helgarö 7:1, Helgarö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2016:09 Lars Norberg Husby-Lundby. Husby-Lundby 3:7, Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2016:10 Ingeborg Svensson Ett gravfält i Oppeby. Fornlämning Nyköping 1:1, Oppeby Gård 1:5, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2016:11 Patrik Gustafsson Gillbrand Gaestaskogen vid Forsby. Fornlämning Österåker 112, 120 & 125, Forsby 2:50, Österåker socken, Vingåkers kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning.
2016:12 Lars Norberg Strängnäs 3:1, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning. Arkivrapport.
2016:13 Lars Norberg Fornlämning 231:1, Bryggaren 7, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkivrapport.
2016:14 Lars Norberg Husby-Vreta. Husby-Vreta 1:1 mfl, Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning.
2016:15 Lars Norberg Fornlämningarna Torshälla 8:1, 7:1 & 7:2. Roxnäs 3:169, 3:179 & 3:178, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkivrapport.
2015:16 Lars Norberg Fornlämning Västerljung 167:1. Västerljungs kyrka 2:1, Västerljungs socken, Trosa kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Arkivrapport.
2016:17 Lars Norberg Strängnäs-Härad. Väg 900, gång- & cykelväg, Strängnäs & Härads socknar, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning etapp 1.
2016:18 Lars Norberg En stensättning i Gorsinge. Fornlämning Strängnäs 352:1, Bussen 2 & Gorsinge 1:20, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning.
2016:19 Ingeborg Svensson Fornlämning Västerljung 64:1, Vackebol 1:6, Västerljungs socken, Trosa kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av återställning. Arkivrapport.
2016:20 Patrik Gustafsson Gillbrand Fornlämning 231:1, Nikolaus 7, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkivrapport.
2016:21 Lars Norberg Krögaren. Fornlämning Strängnäs 314:1, Krögaren 6, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2016:22 Ingeborg Svensson Väg 56, Katrineholm-Alberga. Floda, Julita, Katrineholm & Öja socknar, Katrineholm & Eskilstuna kommuner. Södermanlands län. Arkeologisk utredning, etapp 1.