2021

Klicka på rapportnumret så kommer du till arkivkortet för respektive rapport.
Där hittar du rapporten som en nedladdningsbar pdf längst ned på sidan.

2021:01Patrik Gustafsson GillbrandPolisen & Åkroken. Fornlämning L1984:6709, Polisen 2 & Åkroken 2, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning.
2021:02Lars NorbergEn stensättning i Borsökna. Fornlämning L1985:5935, Mesta 3:38, Eskilstuna socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2021:03Lars NorbergEn skärvstenshög i Borsökna. Fornlämning 2020:7157, Borsökna 1:69, Gillberga socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2021:04Ingeborg SvenssonHärdrad & stolprad vid Göksten. Fornlämning L2020:3093, Eldsund 7:1, Härads socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2021:05Lars NorbergKyrkberget. Fornlämning L1983:1114, Kyrkberget 13, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2021:06Ingeborg SvenssonOstlänken. Delen Bibana Skavsta Väst. Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning etapp 2 & kompletterande arkeologisk utredning.
2021:07Ingeborg SvenssonTrattbägare vid Kvisterhult. Väg 56. Fornlämning L1982:8035, L1982:8113 & L1982:8115, Eskilstuna & Katrineholms kommuner, Södermanlands län. Tidigneolitikum. Arkeologiska förundersökningar.
2021:08Lars NorbergFornlämning L1983:1114, fastigheten Kungsträdgården 31, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2021:09Ingeborg SvenssonBoplats, gravar & en kalkugn. Fornlämning L1984:2554, L2020:8011 & L2020:8014, Äs 1:47, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Stenålder, järnålder & historisk tid. Arkeologisk förundersökning.
2021:10Lars NorbergFornlämning L1984:7916 & L1983:4698 med tillhörande fornlämningsområden, Roxnäs 3:94 & Tumbo-Lövsta 4:1, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2021:11Lars NorbergVäg. 55. Dunker-Björndammen, Dunkers socken, Flens kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning.
2021:12Patrik Gustafsson GillbrandFornlämningarna L1984:6592 & L1984:7189, Strandvägen, Mariefreds socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
2021:13Lars NorbergFornlämning L1984:6592, Munkhagen 2, Mariefreds stad, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.