2021

Klicka på rapportnumret så kommer du till arkivkortet för respektive rapport.
Där hittar du rapporten som en nedladdningsbar pdf längst ned på sidan.

2021:01Patrik Gustafsson GillbrandPolisen & Åkroken. Fornlämning L1984:6709, Polisen 2 & Åkroken 2, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning.
2021:02Lars NorbergEn stensättning i Borsökna. Fornlämning L1985:5935, Mesta 3:38, Eskilstuna socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2021:03Lars NorbergEn skärvstenshög i Borsökna. Fornlämning 2020:7157, Borsökna 1:69, Gillberga socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2021:04Ingeborg SvenssonStolphål på rad. Fornlämning L2020:3093, Eldsund 7:1, Härads socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.
2021:05Lars NorbergKyrkberget. Fornlämning L1983:1114, Kyrkberget 13, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.